Szkoła

W Katolickim Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki młodzież i nauczyciele mają do dyspozycji dziesięć pomieszczeń dydaktycznych. Na parterze znajdują się gabinety: biologii, fizyki, historii/muzyki i plastyki, informatyki oraz języka angielskiego. Natomiast na pierwszym piętrze znajdują się pracownie: chemii, geografii, języka niemieckiego, języka polskiego i matematyki. Ponadto uczniowie mogą korzystać z biblioteki i czytelni multimedialnej. Od 2013 roku, dzięki staraniom pani dyrektor Anny Jerzyk, nauczyciele i uczniowie mogą także korzystać z w pełni wyposażonej sali multimedialnej z tablicą interaktywną, rzutnikiem i 28 stanowiskami komputerowymi. Wśród innych ważnych pomieszczeń, znajdujących się w szkole, należy wymienić: gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, pomieszczenie administracyjne, szatnię, portiernię i sklepik – będące na parterze, a na piętrze: gabinet pedagoga, gabinet profilaktyki przedmedycznej, pomieszczenie administracyjne i zaplecze socjalne.

Czas spędzony w szkole to czas kształtowania ducha pobożności i dojrzałości religijnej. To codzienna modlitwa przed i po lekcjach, uczestnictwo w Eucharystii szkolnej, katecheza, to wreszcie rekolekcje wielkopostne i dni skupienia. Wspomniane wydarzenia, tak istotne w życiu szkoły, mają między innymi służyć kształtowaniu potrzeby służenia innym.

Oprócz szerokiej oferty dydaktycznej, szkoła stara się zapewnić swoim podopiecznym jak największe poczucie bezpieczeństwa. Po to, by nikt niepowołany nie dostał się na teren gimnazjum, wprowadzono szereg zabezpieczeń. Jednym z nich jest monitoring, pozwalający na ciągłą kontrolę terenu placówki. Poza tym, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane, więc osoby postronne, niezwiązane ze szkołą, nie mają do niej dostępu. Oprócz tego, szkoła nasza wprowadziła dziennik elektroniczny. Pozwala on, między innymi, na bezpośredni kontakt pedagogów z rodzicami, a tym samym na możliwość niemal natychmiastowego reagowania na wszelkie nieprawidłowości czy problemy.

Oferta plecaków szkolnych młodzieżowych w Szczecinie

Masz pomysł na własny blog – napisz do nas!

Aby to wszystko, co zostało opisane powyżej, mogło zaistnieć, potrzebny jest wysiłek włożony nie tylko przez uczniów, ale również kierujących nimi nauczycieli, stawiających sobie i swoim podopiecznym wysokie wymagania. Szkoła nasza od początku swego funkcjonowania miała być wyjątkowa.Wszystkim nam, tworzącym wspólnotę Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, przyświecają słowa patrona szkoły.

Najważniejsze postanowienia naszego Bloga

Obowiązek realizowania w szkółach gimnazjalnych projektu edukacyjnego wprowadzono w 2010 roku. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniemuczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnych metod. Zakres tematyczny może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści. Uczniowie realizują projekt w grupach 2- 6 osobowych pod kontrolą nauczyciela- opiekuna projektu. Informacje o udziale ucznia w projekcie oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Szukasz młodzieżowego plecaka do szkoły?

Zobaczcie jak wygląda profesjonalnie przygotowana:
oferta z plecakami szkolnymi skierowanymi dla młodzieży!

Sposoby realizacji projektu, działania oraz zasady oceniania znajdują się w dziele młodzież szkolna.