Zebrania i konsultacje

DATA GODZINA RODZAJ SPOTKANIA 21.09.2017 18:30 Zebrania organizacyjne 16.11.2017 17:30 Konsultacje z rodzicami 30.11.2017 17:30 Zebrania z rodzicami 07.12.2017 –  Kiermasz Świąteczny 04.01.2018 17:30 Konsultacje z rodzicami – inf. o zagrożeniach oceną niedostateczną 15.02.2018 17:30 ? Spotkanie rodziców klas trzecich – procedury egzaminacyjne ? 01.03.2018 17:30 Zebrania z rodzicami 17.05.2018 17:30 18:30 Zebrania z rodzicami Konsultacje z rodzicami WYDARZENIE I …