Zebrania i konsultacje

DATAGODZINARODZAJ SPOTKANIA
21.09.201718:30Zebrania organizacyjne
16.11.201717:30Konsultacje z rodzicami
30.11.201717:30Zebrania z rodzicami
07.12.2017  Kiermasz Świąteczny
04.01.201817:30Konsultacje z rodzicami – inf. o zagrożeniach oceną niedostateczną
15.02.201817:30 ?Spotkanie rodziców klas trzecich – procedury egzaminacyjne ?
01.03.201817:30Zebrania z rodzicami
17.05.2018 17:30 18:30 Zebrania z rodzicami Konsultacje z rodzicami
WYDARZENIEI PÓŁROCZEII PÓŁROCZE
Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi04.01.201817.05.2018
Oceny proponowanedo 29.01.2018do 04.06.2018
Oceny ostatecznedo 05.02.2018do 12.06.2018
Rada klasyfikacyjna08.02.201815.06.2018
  • 18.06 – sprzątanie sal, zadawanie szafek przez klasę 2, bal gimnazjalny
  •  19.06 – Dzień Sportu
  • 20.06 – kiermasz mundurków, zdawanie szafek przez klasy 3
  • 21.06 – pożegnanie i zakończenie roku klas III
  • 22.06 – zakończenie roku szkolnego dla uczniów pozostałych klas

Od pedagoga

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

Harmonogram przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/ 2018.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2018 roku.

„Cybernauci- kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci”

Kampania informacyjno-edukacyjna pod hasłem „Rakoobrona”

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/ 2017

Warsztaty na temat zdrowego odżywania

Raport z badań nad fonoholizmem

Zasady racjonalnego żywienia

Komunikat dyrektora CKE w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianów i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/ 2017.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 20016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2017 roku.

Treść komunikatu znajduje się TUTAJ. Życzę miłej lektury.

Wybór zawodu

Wyprawka szkolna 2015

Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych

Jak przetrwać z nastolatkiem?

Dlaczego czytanie długej listy słówek jest najmniej efektywną , metodą nauki języka? Dlaczego bierne słuchanie nie daje żadnych efektów? Jak działa pamięć?

O lekach.

Dopalacze.

Bezpieczeństwo w internecie.

Prace domowe.

Bezpieczne wakacje.

Krok przed wyborem…