Historia szkoły

Rok szkolny 2016/2017 to siedemnasty rok działalności Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

Szkoła została powołana do istnienia 1 września 1999r. dekretem Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko – Kamieńskiego -Zygmunta Kamińskiego. Zezwolenie na utworzenie gimnazjum wydała Rada Miasta uchwałą z dn. 30 lipca 1999r.   Organem prowadzącym szkoły zostało powstałe w 1996 r. Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, a nadzór pedagogiczny pozostał w gestii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Szkoła nasza to placówka ogólnodostępna, co oznacza, że mogą się w niej uczyć wszyscy chętni uczniowie z terenu miasta.

Historia Katolickiego Gimnazjum związana jest nieodzownie z parafią św. Ottona w Szczecinie. W tejże parafii, od chwili powrotu katechezy do szkół, w salkach parafialnych znajdował się oddział nauczania początkowego Szkoły Podstawowej nr 45. Taki stan rzeczy trwał do 1 września 1999 r., kiedy to cała szkoła podstawowa została przeniesiona do nowego budynku, oddanego do użytku przez władze miejskie.  W 1999 roku ksiądz Zapartek wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie budynku katechetycznego parafii p.w. św. Ottona z przeznaczeniem na klasy dla nowo powstałego gimnazjum. W pierwszym roku działalności naukę w szkole rozpoczęło 68 uczniów. Pierwszych 55 absolwentów opuściło mury gimnazjum w czerwcu 2002r. 

Ostatnią niezbędną inwestycją budowlaną było utworzenie własnego zaplecza sportowego. Do roku 2007 młodzież gimnazjalna musiała korzystać z sali gimnastycznej Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie przy ul. Papieża Pawła VI, co było czasochłonne dla uczniów, jak i dowożących ich nauczycieli. Zrodziła się więc koncepcja zaadaptowania na potrzeby sali gimnastycznej budynku, który w czasie budowy kościoła w parafii p.w. św. Ottona, służył jako kaplica parafialna. Ostatecznie nowa sala gimnastyczna została poświęcona przez abpa Zygmunta Kamińskiego i oddana do użytku 16 marca 2007 r.

Wraz z ciągłym podnoszeniem komfortu nauczania trwały poczynania zmierzające do osiągnięcia wysokich wyników w nauce, dzięki którym dziś nasza szkoła plasuje się w czołówce szczecińskich gimnazjów. Wystarczy przywołać wyniki egzaminów gimnazjalnych, które są wyższe od średniej naszego województwa. Poza tym, uczniowie biorą udział w wielu konkursach i mogą poszczycić się licznymi sukcesami. Naszą chlubą są laureaci, finaliści i zwycięzcy konkursów kuratoryjnych i innych konkursów przedmiotowych; wyróżnieni w konkursach recytatorskich, ortograficznych, Festiwalach Piosenki Bożonarodzeniowej, Europejskich Potyczkach Językowych, Przeglądzie Teatralnym Archidiecezji Szczecińsko- Kamieńskiej. Nie sposób pominąć sukcesów na niwie sportowej, szczególnie w takich dyscyplinach jak biegi przełajowe, tenis stołowy czy piłka siatkowa. Rezultatem powyższego jest już wielokrotnie przyznana naszym uczniom Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina. Jednak nadmienić należy, że cieszą nas zarówno te wielkie, jak i drobniejsze sukcesy naszych wychowanków.

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, jakie podejmowane były i są w szkole od początków jej istnienia. Oto kilka z nich:

 • Od roku 2007 funkcjonowała w szkole Maltańska Służba Medyczna zrzeszająca kadetów ratowników. Jej działalność opierała się na całkowitym wolontariacie, który wzmacnia poczucie własnej wartości, uczy tolerancji, rozwija zainteresowania, umiejętności pracy w grupie, sumienności, odpowiedzialności oraz pomaga w przygotowaniu do odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie.od wielu lat Gimnazjum współpracuje z Książnicą Pomorską, Miejską Biblioteką Publiczną, Regionalnym Stowarzyszeniem Literacko-Artystycznym w Policach, bierze udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, organizuje Sztafety Literackie i liczne konkursy literackie i recytatorskie.
 • Braliśmy udział w akcji wspomagającej edukację afrykańskich dzieci, Góra grosza na rzecz rodzinnych domów dziecka.
 • Wiele lat byliśmy obecni w życiu wychowanków Państwowego Domu Dziecka w Stargardzie Szczecińskim ooraz w Tanowie, starając się podarować choć namiastkę tego, czego najbardziej pragną: serca, rozmowy, zainteresowania.
 • Odwiedzaliśmy Dom Samotnej Matki , Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, a także jeden z oddziałów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie.
 • W roku szkolnym 2005/2006 gimnazjum przystąpiło do programu współpracy międzynarodowej eTwinning. Od tego czasu zrealizowaliśmy już 10 projektów, z których jeden zdobył pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Nasz projekt”, w wyniku czego szkoła otrzymała tablicę interaktywną, a dwa kolejne projekty reprezentowały Polskę na europejskich konferencjach w Austrii i Brukseli.
 • Od roku 2008 w Katolickim Gimnazjum działa SZKOLNE KOŁO KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNE. W ramach działalności SKKT odbyło się wiele imprez turystycznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Międzyszkolny Klub Sportowy „Wiking”. Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej, zdobywali puchary za I miejsca w klasyfikacji gimnazjalnej w Szczecinie.
 • Rok 2009 przyniósł rozpoczęcie realizacji projektu „Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT!!!”. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • w roku 2010 nawiązana została współpraca z Kołem Naukowym Germanistów Uniwersytetu Szczecińskiego. Dwa lata później, niemal równolegle z utworzeniem w szkole klasy profilowanej z wiodącym językiem angielskim, zainaugurowaliśmy także współpracę z Katedrą Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Szczecińskim.
 • Od roku 2011/2012 w Katolickim Gimnazjum funkcjonują klasy dwujęzyczne. Każda z nich ma 6 godzin lekcyjnych języka angielskiego w tygodniu. Uczniowie uczą się geografii i historii krajów anglojęzycznych, a także biorą udział w edukacyjnej wycieczce do Londynu. Ponadto w klasach tych część lekcji prowadzona jest na platformie elearningowej Moodle, 40 godzin jest również przeznaczonych na zajęcia ICT (Information and Communication Technology) w laboratorium komputerowym.
 • Rok 2012 przyniósł również współpracę z Burger Roland – Gymnasium w Burg, której głównymi celami są: wzmacnianie kompetencji językowych z zakresu języka niemieckiego i nawiązanie przyjaźni międzynarodowych.
 • W roku 2013 nasza szkoła wzięła udział w prestiżowym projekcie akredytacji szkół British Council, a także w programie Aktywna Edukacja, podczas którego nauczyciele zwiększali swoje kompetencje informatyczne. Tydzień temu, 2 października, otrzymaliśmy informację od koordynatorów programu British Council, że Katolickie Gimnazjum otrzymało akredytację tego ośrodka edukacyjnego do roku 2017 włącznie.
 • Rok 2013 był także szczególny dla pani dyrektor Anny Jerzyk. Za swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą otrzymała bowiem nagrodę Kuratorium Oświaty oraz nobilitujący medal Komisji Edukacji Narodowej.

Polecamy:

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017:

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017

Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2017

Ferie zimowe 15 – 28 stycznia 2018

Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 03 kwietnia 2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018

Ferie letnie 23 czerwca – 31 sierpnia 2018


Zajęcia dydaktyczne dzielą się na:

I półrocze:       4 września 2017 (poniedziałek) – 8 lutego 2018 (czwartek)

II półrocze:      9 lutego 2018 (piątek) – 23 czerwca 2018 (piątek)


Egazmin gimnazjalny:

Część humanistyczna – 18.04.2018 (g. 9.00 – historia, wos;, g. 11.00 – język polski)

Część matematyczno- przyrodnicza 19.04.2018 wtorek (g. 9.00 – biol, chem, geogr. fiz.; g. 11.00 – matematyka)

Część językowa – 20.04.2018 (g. 9.00 – poziom podst.; g.11.00 – poziom rozsz.)

Tydzień wycieczkowy:   7 – 11 maja 2018

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 

 • 18, 19, 20.04.2018 – egzaminy gimnazjalne (klasy 2 nie przychodza do szkoły)
 • 02.05.2018 – dzień przed 3 maja (środa)
 • 01.06.2017 – dzień po Święcie Bożego Ciała (piątek)
 • 22.12.2017 – wigilia szkolna – (piątek)
 • 28.03.2017 – uroczystości wielkanocne – lekcje skrócone (środa)

Szukasz torby do pracy dla nauczyciela historii?

Zobacz te modele toreb do pracy dla nauczycieli – polskiej marki!

 • najlepsze modele ze skóry lub materiału
 • torby z kieszeniami do pracy oraz praktycznymi organizerami
 • szyte w Polsce przez kaletników
 • modele toreb do pracy zaprojektowane dla nauczycieli