Pedagog

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze). Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!! Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem, o …

biblioteka

„Kto czyta książki, żyje podwójnie…” (Umberto Eco) 2 CZERWCA, już po raz szósty,  w Katolickim Gimnazjum miało miejsce przedsięwzięcie propagujące czytelnictwo wśród młodzieży ☺ Mowa tu o nocnym czytaniu książek!  W spotkaniu uczestniczyli uczniowie, którzy: obcowanie z literaturą traktują jako przyjemność, lubią czytać,  chcieliby zachęcić do czytania innych, cieszą się na każde spotkanie z rówieśnikami. Sponsor – producent aktówek i teczek …